EEN AFSPRAAK ?

 

Therapie wordt gegeven op alle werkdagen.

Volwassenen en kleuters mogen overdag komen.

Leerlingen van de lagere en middelbare school zijn schoolplichtig
en volgen therapie na de schooluren.

Afspraken kunt u telefonisch of per e-mail maken.

Gelieve bij afmeldingen tijdig te verwittigen, eventueel via het contactformulier.

 

 
011 44 56 91 daisy.vonken@pandora.be