DE BEHANDELING

Logopdische therapie wordt hoofdzakelijk in het kabinet van de logopedist gegeven. Indien de patiënt niet mobiel is, wordt in uitzonderlijke gevallen therapie aan huis gegeven.

Ook op scholen voor bijzonder onderwijs en in ziekenhuizen worden patiënten en kinderen behandeld.

In de Logopedie Praktijk Hamont is een kabinet dat van alle fasciliteiten en allerhande materiaal voorzien is om een adequate, boeiende en leerrijke therapie te geven.

De duur en de frequentie van een logopedische behandeling kan nogal varIëren van 1 tot 3 maal per week, gedurende 3 tot 18 maanden of nog langer indien noodzakelijk.

Tijdens de therapie zijn ouders of andere begeleiders zeer welkom. Er is ruimte om de oefeningen van dichtbij te volgen en om te leren hoe je in de thuissituatie een actieve rol kan spelen in de begeleiding.

Afspraken worden in overleg met u gepland. We stellen het dan ook zeer op prijs als U om een welbepaalde reden de afspraak niet kan nakomen, tijdig afmeldt, telefonisch of via het contacformulier.