DE MUTUALITEIT

Zowel de aard als de ernst van het probleem waarvoor U logopedie volgt zijn bepalend of U in aanmerking komt voor een terugbetaling van de mutualiteit.

Vanuit het RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden er wettelijke normen opgelegd waaraan het probleem moet voldoen.

Of U hiervoor in aanmerking komt, zal blijken uit de onderzoeksresultaten. Vandaar dat er gestandaardiseerde tests worden afgenomen.

Mocht het probleem niet ernstig genoeg zijn dan bestaat er een kans dat U via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit toch recht heeft op (enige) terugbetaling.

Elke mutualiteit hanteert hiervoor andere voorwaarden en normen.

De logopedist kan U nauwgezet uitleggen in hoeverre uw ziekenkas logopedie verzekert en naar welke arts / specialist U moet gaan om een voorschrift.

Mocht U dit zelf ook willen weten, dan kan U via onderstaande links al wat informatie terugvinden.

Christelijke Mutualiteit Limburg

De Voorzorg Limburg

De Liberale Mutualiteit Limburg

Als u deze sites sluit, komt U automatisch weer op de site van Logopedie Praktijk Hamont