HET ONDERZOEK

Afhankelijk van de reden van aanmelden, de vraag van de doorverwijzer en de ernst van het probleem wordt er een grondig logopedisch onderzoek uitgevoerd.

Tijdens een eerste kennismaking volgt er een intake gesprek met de patiƫnt of ouders.

Ook worden er al gestandaardiseerde testen afgenomen. Afhankelijk van het probleem kan dit testen verspreid worden over meerdere sessies.

Na een analyse van de testresultaten worden deze uitgebreid besproken en volgt er advies.

Indien therapie aangeraden wordt, krijgt u ook praktische info rond afspraken, voorschriften en terugbetaling.