Rekenproblemen (dyscalculie)

Een minder gekend domein van de logopedie is rekenen en zijn moeilijkheden.

Ook op dit vlak zijn logopedisten er om U of uw kinderen te begeleiden.

Na een grondig onderzoek van de rekenvaardigheden aan de hand van gestandaardiseerde tests wordt uitleg gegeven over de te ondernemen stappen.

Problemen die aan het licht kunnen komen, zijn bijvoorbeeld rond:

 

Meestal is er sprake van een combinatie van voornoemde problemen. Zeker dan kan logopedische behandeling effectief zijn.

Sla niet meteen in paniek als u een aantal van deze problemen bij uw kind herkent, maar overleg met zijn/haar leerkracht en overweeg eventueel een nader een onderzoek bij een deskundige.

Het uitschrijven van een dyslexie - dysorthografie attest, gebeurt met de nodige voorzichtigheid, en pas als bewezen is dat ondanks intensieve therapie er nog hardnekkige problemen blijven, die het kind bemoeilijken om op een normale wijze zijn schoolloopbaan te doorlopen. Zodat de school specifieke maatregelen kan treffen en het kind toch kansen krijgt om een diploma te behalen.