MEDISCHE SPECIALISTEN

Zij zijn de deskundigen die bevoegd zijn om logopedie voor te schrijven.

Of U best voor of na het eerste onderzoek naar de arts gaat, kan door de logopedist bepaald worden.

Neem daarom best eerst even contact op of laat u informeren.

In sommige gevallen volstaat een voorschrift van de huisarts, tandarts of orthodontist maar meestal is er een voorschrift van een gespecialiseerd arts noodzakelijk. Afhankelijk van het probleem kan U het best gaan naar ofwel een kinderarts, een neus-keel- oorarts, een neuroloog of een psychiater.

 

ANDERE DESKUNDIGEN

Het kan zijn dat U behoefte heeft aan meer informatie rond de problemen van U of uw kind.

Dat kan zeker zo zijn als het probleem complex is en het zich over verschillende werkvelden verspreidt.

Dan is er natuurlijk de mogelijkheid om U te laten informeren bij bijvoorbeeld het CLB, bij de zorgleerkracht van school, bij een andere therapeut als een kinesist, een psycholoog en dergelijke.

Het RIZIV vraagt in geval van een taalachterstand een nader intelligentie onderzoek, waarvoor u onder andere bij het CLB terecht kan.

Hier treft U de links naar en de e-mail adressen van

het vrije CLB regio Noord-Limburg (neerpelt@clb-net.be) en

het CLB van het gemeenschapsonderwijs regio Noord-Limburg (clb18.overpelt@g-o.be)

 

BEROEPSVERENIGING

Mocht u interesse hebben in meer informatie rond logopedie dan verwijzen we u graag door naar de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) of naar de site van Logopedie en Audiologie